Om fonden

Velfærds- og forskningsfonden for pædagoger yder økonomisk støtte til fremme af børns og pædagogers vilkår i velfærdssamfundet. Vi støtte blandt andet udviklingsprojekter og forskning inden for området i bred forstand.

Indenfor fondens almene formål kan der søges støtte til forsknings- og udviklingsprojekter. Fonden vil dog i perioden 2016-2017 prioritere projekter indenfor følgende tre områder:

Forebyggelse af social marginalisering
Forskning dokumenterer, at hvert tiende barn er i risiko for senere i livet at ende som socialt marginaliseret. Det har alvorlige menneskelige konsekvenser. Hertil kommer de store samfundsøkonomiske konsekvenser. Fonden vil prioritere projekter, der handler forebyggelse af social marginalisering med vægt på etniske, kulturelle og uddannelsesmæssige aspekter af en vellykket integration af børn og unge.

Styrkelse af børns kreativitet
Danmark kan ikke leve af industriel masseproduktion og landbrug. Danmark skal prioritere uddannelse og kreativitet. Dag- og fritidsinstitutionernes muligheder for at styrke børns kreativitet reduceres reelt i disse år. Fonden vil prioritere projekter, der fremmer viden og almen forståelse for det pædagogiske arbejdes unikke potentiale i forhold til udvikling af børns kreative evner og sociale kompetencer i den tidlige barndom.

Fremme af en mere markant ”pædagogisk stemme” i den almindelige velfærdspolitiske debat.
Størstedelen af den generelle velfærdspolitiske debat handler om ressourcer, skatter, offentlige udgifter og arbejdsmarkedsforhold. Horisonten er i realiteten meget kortsigtet og snæver. Fonden vil prioritere projekter, der er nytænkende og skaber en mere tydelige pædagogisk dagsorden i løsningen af velfærdssamfundets langsigtede udviklingsopgaver.