Støtte

Fonden yder økonomisk støtte til forsknings- og udviklingsprojekter i form af enkeltstående konkrete bevillinger.

Støtte kan søges af såvel enkeltpersoner som institutioner og organisationer.

Fonden prioriterer at støtte større projekter og ser gerne, at der i projekterne indgår flere interessenter, der samarbejder om projektet og dets finansiering.

Der ydes som hovedregel ikke støtte til almindelige driftsudgifter.

Ved ansøgning til fonden skal der opstilles et bruttobudget over de samlede udgifter ved projektets gennemførelse, og det skal fremgå, hvad ansøger selv skyder ind af ressourcer i projektet, samt hvad der eventuelt bidrages med af andre interessenter.

Ved ansøgning skal der oplyses CVR-nr. eller CPR-nr. til brug for regnskabs- og skatteoplysninger mv.

Efter projektets afslutning skal fonden have en revisorerklæring om, at den ydede støtte er anvendt efter formålet.